Compare
All categories
All categories

Privacy Policy

Zásady ochrany osobních údajů

1. Úvod
Osobní údaje zpracovávají následující subjekty:

 • ELVAC a.s., se sídlem Hasičská 930/53,700 30 Ostrava – Hrabůvka, IČ 25833812
 • ELVAC SK s.r.o., Višňová 192/11, 911 05 Trenčín, Slovenská republika, IČ:36344575
 • ELVAC SOLUTIONS s.r.o., Hasičská 930/53, 700 30 Ostrava – Hrabůvka, IČ: 27396649
 • ELVAC EKOTECHNIKA s.r.o., Tavičská 337/23, 703 00 Ostrava – Vítkovice, IČ: 26839652

Více o společnostech ZDE.

Provozujeme webové prezentace na doménách:
www.elvac.eu
www.moxa.cz
www.denesa.cz
www.rtu.cz

Pro poskytování našich služeb, prodej zboží a provoz našich webových stránek zpracováváme některé osobní údaje.

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“).
 
2. Zpracování osobních údajů
Poptávkový formulář

Pokud poptáváte naše produkty a služby, budeme pracovat s vašimi kontaktními údaji, které nám sdělíte především prostřednictvím poptávkového formuláře. Jsou to:

 • Jméno a příjmení
 • E-mailová adresa
 • Telefonní číslo
 • Název společnosti
 • Další osobní údaje, které případně do formuláře uvedete

Proč osobní údaje zpracováváme?

Osobní údaje využíváme, abychom vás mohli kontaktovat za účelem další domluvy o dodání vámi poptávaných produktů a služeb. 

Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě, resp. provedení opatření před uzavřením smlouvy na vaši žádost.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Pokud nenavážeme další spolupráci, vaše osobní údaje budeme zpracovávat nejdéle 10 let od naší poslední komunikace.

Newslettery (obchodní sdělení)

Proč osobní údaje zpracováváme?

Pokud jste souhlasili se zasíláním novinek nebo jste u nás nakupující zákazník, použijeme vaši e-mailovou adresu pro rozesílku našeho newsletteru (pokud jste nám to při nákupu nezakázali).

Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme?

Umožňuje nám to ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

10 let od udělení souhlasu. Z rozesílky se můžete kdykoliv odhlásit prostřednictvím e-mailu nebo nás kontaktujte na e-mailu: [email protected]

3. Kdo se k osobním údajům dostane?
Vaše osobní údaje zůstanou u nás. Přesto pro nás pracují některé společnosti nebo jiné osoby, které se k osobním údajům dostanou proto, že nám pomáhají s chodem našeho e-shopu. Jsou to:

 • SmartSelling a.s., Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, IČ: 29210372
 • K2 atmitec s.r.o., Koksární 1097/7, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČ: 42767717
 • Imper CZ s.r.o., IČO: 28547888, se sídlem Nádražní 762/32, Smíchov, 150 00 Praha 5,

Vaše osobní údaje se dále mohou dostat k těmto dalším subjektům:

 • GOOGLE LLC Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko


Osobní údaje zpracováváme pouze na území Evropské unie.

4. Co byste dál měli vědět
V naší společnosti máme jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů. Je jím pan Mgr. Jaromír Drozdek.
V naší společnosti dochází k rozhodování na základě automatického zpracování či profilování.
Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte nás na e-mailové adrese [email protected] nebo zavolejte na tel. č. +420 597 407 361.

5. Používání souborů cookies
Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě našich webových stránek stahují do vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná.
Soubory cookies plní různé úlohy, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými stránkami, zapamatování si vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele. Dokážou také zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe přizpůsobené vaší osobě a vašim zájmům.
Více o zpracovaní cookies naleznete ZDE.

6. Bezpečnost vašich osobních údajů
Přijímáme přiměřená technická a organizační opatření, abychom zabránili ztrátě, zneužití nebo změně vašich osobních údajů.
Všechny vámi poskytnuté osobní údaje uložíme na naše zabezpečené servery (chráněné heslem a bránou firewall).
Berete na vědomí, že přenos informací přes internet je ze své podstaty nejistý a bezpečnost dat odesílaných přes internet nemůžeme zaručit.

7. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů
Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku.

Pokud si myslíte, že s osobními údaji nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.
 
Tyto podmínky jsou účinné od 1. 10. 2022.

Login to the newsletter was successful.
Something is wrong, contact us.

Košík obsahuje nepovolené položky

Košík je prázdný

Show basket

The article was added to comparison

Please wait...
Unable to complete your order, please try again later